Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO)

Heeft u een WW, Wajong of een WAO/WIA uitkering? Bent u door het CWI ingedeeld in fase 2 of hoger en langer dan zes maanden werkloos? Dan valt u voor de reïntegratie onder de verantwoordelijkheid van het UWV. U heeft dan zelf de mogelijkheid om gebruik te maken van een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO).
Een IRO houdt in dat u zelf een reïntegratiebedrijf kunt kiezen voor de begeleiding naar passende arbeid. Samen met dit bedrijf kunt u uw eigen reïntegratietraject op maat samen stellen. Reïntegratie4you heeft momenteel al meerdere werkzoekenden begeleid naar een passende baan. Onze werkwijze verschilt echter wel met de gebruikelijke werkwijze van de meeste bureaus. Bij Reïntegratie4you heeft u bijvoorbeeld gemiddeld een keer per week een afspraak. Wij willen u het gevoel geven er niet langer alleen voor te staan. Samen met Reïntegratie4you gaat u op zoek naar een passende betaalde baan. Ook wanneer een eerder reïntegratietraject niet succesvol was kunt u ook gebruik maken van een IRO.
Heeft u interesse in onze werkwijze of wilt u aanvullende informatie? Maak dan een afspraak met Reïntegratie4you. In een oriënterend gesprek kunnen wij u precies uitleggen wat de individuele reïntegratieovereenkomst inhoudt, op welke wijze u deze kunt aanvragen en wat Reïntegratie4you voor u kan betekenen. Hieronder wordt de aanvraag van de IRO stap voor stap uitgelegd. Reïntegratie4you ondersteunt u graag bij het aanvragen van een IRO.

Stap 1: Neem contact op met uw casemanager WW of uw arbeidsdeskundige. Als u niet weet wie uw casemanager WW of arbeidsdeskundige is, bel dan met het UWV-kantoor in uw regio. Met hen bespreekt u of u voor een individuele reïntegratieovereenkomst in aanmerking kunt komen. Eventueel kunnen wij dat ook voor u navragen.
Link naar het IRO aanvraagformulier van het UWV (om dit formulier direct op te slaan op uw computer klikt u met de rechter muisknop op de link en kiest 'opslaan als')

Stap 2: Als u in aanmerking komt voor een IRO, neemt u contact op met Reïntegratie4you. Samen met Reïntegratie4you vult u het aanvraagformulier in en wordt het plaatsingsplan opgesteld.

Stap 3: Zowel het formulier "aanvraag individuele reïntegratieovereenkomst" als het plaatsingsplan bespreekt u met de casemanager WW of de arbeidsdeskundige. Deze functionaris beoordeelt uw aanvraag.

Stap 4: Het UWV laat u binnen acht weken weten of u kunt starten met uw reïntegratietraject.

Wilt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met Reïntegratie4you? Klik hier!