Jobcoaching/ persoonlijke ondersteuning

Jobcoaching betreft de persoonlijke ondersteuning van een medewerker.
De werkzaamheden van een jobcoach richten zich op twee werkgebieden:

  • Ondersteuning van medewerkers bij hun trainings- en inwerkprogramma op de werkplek. Deze jobcoachondersteuning is erop gericht dat de medewerker minimaal in staat is om zichzelf staande te houden op te werk. Uiteraard wordt vooruitgang in de werkzaamheden nagestreefd.
     
  • Jobcoachondersteuning als secundaire arbeidsvoorwaarde die ingezet kan worden wanneer de werkzaamheden van een medewerker tijdelijk minder soepel verlopen. Jobcoachondersteuning in deze situaties betreft vaak ondersteuning voor medewerkers die regelmatig conflicten hebben, burnout klachten etc. Het hebben van deze persoonlijke ondersteuning wordt vaak als erg positief ervaren. Onnodig ziekteverzuim en uitval kan meestal voorkomen of verkort worden.

De jobcoach is onafhankelijk. Hierdoor heeft de medewerker vaak het gevoel zijn/haar verhaal volledig te kunnen vertellen. Essentieel is de vertrouwensband tussen de medewerker en de jobcoach. Datgene wat besproken wordt blijft tussenbeiden. Met de werkgever worden gezamenlijke evaluaties afgesproken. De gesprekken met de jobcoach vinden meestal op de werklocatie plaats, maar desgewenst kan gekozen worden voor een andere locatie.