Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB)

Wanneer u een uitkering in het kader van de WWB, IOAZ of IAW ontvangt krijgt u bij een aantal gemeentes de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over uw reïntegratie.
U stelt dan, in samenwerking met Reïntegratie4you, een trajectplan op. Hierin staat hoe u weer zo snel mogelijk aan het werk kunt komen. Tevens wordt in dit plan aangegeven op welke manier u ondersteuning wenst te ontvangen bij uw reïntegratie. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding, sollicitatietraining en/ of een opleiding. Uw casemanager bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen beslist uiteindelijk over goedkeuring en financiering van het door u opgestelde reïntegratieplan.
Onze werkwijze verschilt echter wel met de werkwijze van de meeste bureaus. Bij Reïntegratie4you heeft u bijvoorbeeld gemiddeld een keer per week een afspraak. Wij willen u het gevoel geven er niet langer alleen voor te staan. Samen met Reïntegratie4you gaat u op zoek naar een passende betaalde baan.
Heeft u interesse in onze werkwijze of wilt u aanvullende informatie? Maak dan een afspraak met Reïntegratie4you. In een oriënterend gesprek kunnen wij u precies uitleggen wat een Persoonsgebonden Reïntegratiebudget inhoudt, op welke wijze u deze kunt aanvragen en wat Reïntegratie4you voor u kan betekenen.