PGB4YOU

Naast de ondersteuning en begeleiding van reïntegratietrajecten richten wij ons ook op de advisering, bemiddeling en ondersteuning van mensen met een persoonsgebonden budget. Misschien heeft u zelf ook recht op een persoonsgebonden budget!

Op deze site kunt u algemene informatie vinden over het persoonsgebonden budget (PGB). Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.pgb4you.nl.

Wat is een persoonsgebonden budget?
Heeft u een aangeboren beperking of een beperking door ouderdom of ziekte? Heeft u hierdoor hulp, ondersteuning, verzorging of verpleging nodig? Wanneer u langer dan 3 maanden ondersteuning nodig heeft kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. Dat betekent dat u een bedrag ontvangt waarmee u zelf de benodigde zorg en/of ondersteuning kunt inkopen. Het klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het ingewikkelder te zijn. Denkt u eens aan de administratie, de indicatie-aanvraag en het contact houden met de diverse instanties. PGB4YOU kan u hierbij ondersteunen.