Kwaliteit, Privacy- en klachtenreglement

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bewezen door de resultaten die wij bereiken. Om die kwaliteit te waarborgen volgt Chantal van Falier regelmatig workshops en cursussen. Daarnaast is Reïntegratie4you aangesloten bij de NOLOC.
Reïntegratie4you vindt resultaatgerichtheid van belang. Daarom hanteren we een werkwijze op basis van ‘no cure - less pay’. Er wordt immers pas betaald zodra er een prestatie wordt geleverd.

Privacy- en Klachtenreglement

Reïntegratie4you beschikt over een privacyreglement dat voldoet aan de wettelijke eisen. Hierin zijn de verschillende procedures rondom de privacy van de cliënten concreet beschreven.
Reïntegratie4you beschikt eveneens over een klachtenreglement. Cliënten die klachten hebben met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening kunnen gebruik maken van een klachtenregeling. Het reglement garandeert dat klachten van cliënten serieus worden behandeld. Bovendien worden alle klachten geregistreerd, zodat ook opdrachtgevers op de hoogte worden gesteld van mogelijke klachten.
Reïntegratie4you draagt zorg voor een adequate registratie van het aantal binnengekomen klachten. Deze registratie omvat onder andere de aard van de ingediende klacht en de maatregelen die zijn ondernomen naar aanleiding van deze klacht.