Missie

Wij zijn van mening dat iedereen een bepaalde rol zou kunnen vervullen in de maatschappij. Daarnaast geloven wij dat iedereen bepaalde kennis, kwaliteiten en vaardigheden in huis heeft. Wij willen graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen bij het vinden van een passende betaalde baan.
Onze dienstverlening is klantspecifiek. Of nu een werkzoekende ondersteund wordt bij het vinden van nieuwe baan of voor een werkgever reïntegratietrajecten uitgevoerd worden. Daarbij staat een actieve houding, een persoonlijke en resultaatgerichte benadering en deskundigheid centraal.