Uw reïntegratiepartner

Reïntegratie4you is opgericht door Chantal van Falier
Zij heeft opleiding in de P&O richting gevolgd. Na de opleiding is zij werkzaam geweest in combinatiefuncties van P&O en arbeidsbemiddeling.

De laatste zes jaar heeft Chantal gewerkt in de reïntegratiebranche. Hierin verzorgde zij de reïntegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zodra de mensen daadwerkelijk geplaatst waren was Chantal verantwoordelijk voor de begeleiding van de mensen op de werkplek.

Chantal merkte echter dat steeds meer de nadruk kwam te liggen op de administratie. Waardoor je minder tijd over houdt voor de daadwerkelijke begeleiding van de mensen.

Begin 2006 heb ik de stap genomen om als zelfstandige te beginnen gericht op de reïntegratie en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.