Activiteiten en werkwijze

Uit ervaring is gebleken dat een intensief contact met de cliënt erg belangrijk is. Alleen op deze manier kan ingeschat worden wat de wensen en de beperkingen van de cliënt betreffen. Daarnaast is een goede vertrouwensband met de cliënt essentieel én de cliënt moet niet het gevoel krijgen er alleen voor te staan. De cliënt heeft gemiddeld een keer per week een afspraak met Reïntegratie4you. Afhankelijk van de fase van het reïntegratieproces worden diverse activiteiten ondernomen.

Speerpunten voor onze aanpak betreffen:

  • Eén op één begeleiding
  • Korte lijnen
  • Maatwerk
  • Intensief contact
  • Vooruitstrevend

Onze werkwijze omvat de volgende stappen:

  • Intake en plaatsingsplan
  • Bemiddeling
  • Plaatsing en nazorg

Intake en plaatsingsplan
Het intake en plaatsingsplan bestaat uit een kennismakingsgesprek met onze reïntegratieadviseur. Daarna wordt in kaart gebracht wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn om hiermee een baan te vinden. Uiteindelijk wordt er een plan opgesteld om zo spoedig mogelijk structurele arbeid te verwerven.

Bemiddeling
Een onderdeel van het plaatsingsplan is de bemiddeling. Hiervoor is het optimaliseren van de sollicitatie vaardigheden van essentieel belang. Zodra dit is afgerond gaat u samen met de reïntegratieadviseur actief op zoek naar passende vacatures. In sommige situaties dient eerst een beroepskeuzetest gemaakt te worden of een scholing gevolgd voordat daadwerkelijk gestart kan worden met de bemiddeling.

Plaatsing en nazorg
Wij zoeken niet alleen mee naar een passende vacature, maar begeleiden u daarna met het maken van afspraken met de nieuwe werkgever. Als u daar behoefte aan heeft bieden wij de mogelijkheid om u te ondersteunen tot maximaal 6 maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever in dienst bent getreden.
Naast de reguliere reïntegratie werkzaamheden merken wij dat eventuele problemen in de thuissituatie regelmatig van invloed zijn op de arbeidsprestaties van cliënten. Een van de activiteiten van Reïntegratie4you is de thuiscoach. Deze coach bezoekt daarom regelmatig de thuissituatie van de cliënt en ondersteunt hen hierin bij het oplossen van de problemen. Uit ervaring blijkt zodra de problematiek thuis grotendeels is opgelost dit de werksituatie ten goede komt.